Johann Sebastian Bach - Prológ

ÚVOD

Johann Sebastian Bach

( *21.3.1685 - Eisenach 28.7.1750 - Lipsko )
Ešte prv ako zomrel, jeho hudba vyšla z módy. Po jeho smrti ju takmer päťdesiat rokov nepovažovali za hodnú publikovania. Nová generácia skladateľov považovala Bacha za staromódneho. Museli prísť veľkí hudobníci, aby v ňom znova objavili majstra. Keď Mozart začul Bachove moteto Singet dem Herrn ein neues Lied pod silným dojmom zvolal: "Čo to je? Tu je niečo, z čoho sa môžeme učiť!" Iróniou osudu získal Beethoven vo Viedni reputáciu virtuóza brilantným prednesom Dobre Temperovaného Klavíra. Postupne sa začala Bachova hudba objavovať aj tlačou. Obdivovateľom J. S. Bacha bol aj Goethe. V 19. storočí v Anglicku sa ľudia ako Samuel S. Wesley pokúsili zoznámiť publikum s Bachom. Ale až pod taktovkou Mendelssohna-Bartholdyho v roku 1892 svet znova objavil Matúšove pašie.