TVORBA

Köthen 1718-1723

Tvorba v Köthene 1718-1723:

Bachová köthenská tvorba nadobudla vzhľadom k minulým rokom výrazne svetský charakter. Dokonca i v oblasti hudby vokálnej písal väčšinou diela svetského a slávnostného charakteru ako napr. Durchlauchtster Leopold, Der Himmel dacht Anhalts Rühen und Glück, Heut ist genius ein guter Tag. O niektorých kantátach nevieme či vznikli v Köthene či už v Lipsku, ale isté je, že pred svojim odchodom napísal kantáty č. 22 a 23, Svadobnú kantátu č. 202 a Jánove pašie. Organovú hudbu komponoval len príležitostne, keďže nepatrila k jeho povinnostiam. V Köthene však dosiahla vrchol jeho klavírna, komorná a orchestrálna tvorba - všetky köthenské diela majú muzikantskú spontánnosť, zmyslovú plnosť a vrcholnú umeleckú zrelosť prejavujúcu sa kontrapunktickou prepracovanosťou, harmonickou mnohotvárnosťou a nástrojovou virtuozitou.

Z klavírnych skladieb sú to napr.:

Toccata fis a cmol, Chromatická fantazia a fuga, 6 anglických suit, 6 francúzskych suit, Temperovaný Klavír I. diel, rad prelúdií.

Z koncertných skladieb sú to napr.:

Husľové koncerty a mol, E dur, Dvojkoncert d mol, 6 Brandenburgských koncertov, 4 orchestrálne suity a snáď aj pôvodné verzie klavírnych koncertov pre 1 až 4 klavíry.
Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG