TVORBA

Lipsko 1723-1750

Tvorba v Lipsku 1723-1750:

Jeho tvorba v tomto období nemá tú vnútornú jednotu ako v predošlých obdobiach. Musel sa angažovať v rôznych oblastiach - klavírnej, komornej, organovej, vokálnej svetskej aj cirkevnej hudbe.

Prvé obdobie 1723-1730:

Vokálna tvorba - Matúšove pašie, Magnificat , chrámové kantáty cca 50 a všetky dochované moteta, svetské kantáty napr.: Zufriedengestellten Aeolus, Schöfferkantate, Drama per musica, Von Vergnügsamkeit ...
Inštrumentálna tvorba - Ich počet je nepatrný. Väčšinou ide o konečné znenie skladieb zo skoršieho obdobia.

Druhé obdobie 1730-1740:

Vokálna tvorba - Omša h mol, svetské kantáty napr.: Kaffe kantata a dve svadobné kantáty. Vianočné oratórium, Veľkonočné oratórium. Najcennejšie sú chrámové kantáty, ktoré tvoria vrchol Bachovej duchovnej tvorby.
Inštrumentálna tvorba - Pri organových skladbách sa stretávame s problematikou určovania vzniku, pretože často ide o prepracovanie skladieb zo skoršieho obdobia, platí to zrejme i pre tzv. Veľké prelúdia a fúgy a Triové sonáty. Z klavírnych skladieb poznávame Partity, Talianský koncert, Ouvertúra h mol.

Tretie obdobie 1740-1750:

Nie je tak kvantitatívne bohaté, ale vynikajú tu skladby udivujúce svojou kontrapunktickou dokonalosťou ako napr.: Kánonické variácie, Goldbergové variácie a hlavne dve skladby absolútnej hudby, ktoré nie sú určené žiadnemu konkrétnemu nástrojovému obsadeniu - Hudobná obeť a nedokončené Umenie fugy. Temperovaný klavír II. diel vyšiel síce v tomto období, ale zrejme obsahuje aj staršie skladby.
Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG