TVORBA

Skladateľský odkaz

Skladateľský odkaz:

Po Bachovej smrti nebolo jeho dielo príliš známe, pretože nová epocha klasicizmu smerovala k jednoduchým prehľadným umeleckým tvarom. Prelom nastal až po roku 1829. Zaslúžil sa o to Felix Mendelsson Bartholdy, ktorý uviedol na svetlo sveta Matúšove pašie. V roku 1900 vznikla nová Bachová spoločnosť, ktorá systematicky vydala celé Bachové dielo. Vydaním tohto zoznamu vniesol Wolfgang Schmieder poriadok do datovania a zaradzovania Bachových skladieb (Bach Werk Verzeichnis - BVW). Bachov skladateľský odkaz bol zrejme väčší ako sa uvádza, pretože veľa diel sa stratilo.

 
Vokálna tvorba (BVW 1-518):
200 chrámových kantát, 16 svetských kantát, 200 smútočných chorálov, duchovné piesne, árie, 6 motet, 4 Sactus, 4 malé omše, omša h mol, Magnificat D dur, Matúšové a Jánové pašie, Vianočné a Veľkonočné oratórium, Smútočná hudba.
 
Organová tvorba (BVW 525-771):
172 chorálových spracovaní, Preludia a fugy, Toccaty a fugy, Fantazie, 6 triových sonát, 6 koncertov pre sólový organ.
 
Klavírna tvorba: (BVW 772-992):
220 klavírnych skladieb, k najpozoruhodnejším patria - Temperovaný klavír I., II., 6 francúzskych suit, 6 nemeckých suit, Chromatická fantázia a fuga d mol, talianský koncert, Goldbergove variacie.
 
Komorná tvorba (BVW 995-1039):
3 sonáty pre sólové husle, 3 prtity pre sólové husle, 6 suit pre sólové cello, 6 snát pre husle a klavír, 3 sonáty pre gambu a klavír, 6 sonát pre flautu a klavír, sonáta pre sólo flautu, 2 triové sonáty, niekoľko transkripcii pre lutnu.
 
Husľový koncert H mol, husľový koncert E dur, dvojkoncert d mol, koncert pre flautu, husle, cembalo a orchester, 6 brandenburgských koncertov, 7 koncertov pre klavír a orchester, 3 koncerty pre 2 klavíry, 2 koncerty pre 3 klavíry, 1 koncert pre 4 klavíry a orchester.
 
Orchestrálna Tvorba: (BVW 1066-1069):
Orchestrálne suity 1-4.
 
Absolútna hudba (BVW 1072-1087):
Hudobná obeť, Umenie fugy, 14 kanónov.
Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG