TVORBA

Veimar, Arnstadt, Mülhausen 1703-1708

Tvorba vo Veimare, Arnstadte, Mülhausene 1703-1708:

Z tohto 4-ročného pôsobenia je už známy rad dôležitých skladieb: Ide o prvé klavírne a organové skladby (chorálové predohry, prelúdia a fúgy, Capriccio ku príležitosti odjazdu milovaného brata - J. Jakoba do Švédska). V tomto období vznikla aj prvá kantáta - Denn du wirst meine Seel nicht in der Hälle lassen. Je to vlastne jediná kantáta, ktorá je dokázateľná pre arnstadtský pobyt. Zdá sa, že v Arnstadte sa venoval prevažne klavírnej a organovej tvorbe a že vokálna hudba zostala v pozadí. Buxtehudeho vplyv je v týchto skladbách jasne čitateľný. Datovanie skladieb v arnstadtskom období nieje príliš jasné, až mülhausenovská epizóda je jasnejšia.:

Actus tragicus - smútočná hudba ku smrti erfurtského strýka Tobiáša Lammerhirta
Gott ist mein König - koncertná kantáta napísaná ku príležitosti výmeny starostu mesta
Der Herr denket an uns - svadobná hudba
Aus der Tiefe - k neznámej príležitosti
Ein feste Burg ist unser Gott - fantázia na chorál. Túto skladbu zasvätil prerobenému organu v Mülhausene.
Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG