TVORBA

Veimar 1708-1717

Tvorba vo Veimare 1708-1717:

Osem veimarských rokov znamenalo pre Bacha veľký rozkvet kompozičného a interpretačného umenia. Ale najviac bola ocenená jeho organová tvorba. V tomto období vznikol veľký počet voľných organových skladieb a značný počet prepracovaných organových chorálov. Dobu vzniku jednotlivých skladieb a ich presný počet len veľmi ťažko určiť, pretože Bach ich veľmi často opätovne prepracovával. S určitosťou môžeme povedať, že v tomto období vznikla slávna Toccata a fuga d mol a k tomu aj celý rad prelúdií a fúg, toccat a fantázií. Popri organových skladieb tu vznikajú aj skladby klavírne - fúgy, toccaty, fantázie a 16 prepracovaných koncertov pre klavír. Je pozoruhodné, že Bach v tomto období nenapísal žiadnu zábavnú dvorskú hudbu (nepočítajúc klavírnu hudbu). Skoro sa zdá, akoby sa celý rad skladieb stratil.

Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG