ŽIVOT

Arnstadt 1704-1706

Pôsobenie v Arnstadte 1704-1706:

V tomto období sa venuje štúdiu starých organových majstrov. Po dvojročnom pôsobení obdržal mesačnú dovolenku. Bach ju využíva na cestu do Lübecku, z ktorej sa vracia po 3 mesiacoch. Dôvod tejto cesty nie je celkom jasný. Zrejme chcel navštíviť Böhma v Lüneburgu a Reinkena v Hamburgu, aby získal väčšie organistické skúsenosti, ale hlavne chcel počuť najväčšieho severonemeckého skladateľa a organistu Dietricha Buxtehudeho. Prekročenie dovolenky malo za následok spory s nadriadenými, a preto keď mu bolo ponúknuté miesto organistu po zosnulom organistovi z dómu sv. Blažeja v blízkom Mülhausene, neváha a toto miesto prijíma.

Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG