ŽIVOT

Detstvo, prvé štúdia 1685-1700

Detstvo, prvé štúdia 1685-1700:

Johann Sebastian Bach bol najmladším zo štyroch synov Johanna Ambrozia Bacha (1645-1695) a Elizabethy Bachovej, rodenej Lemmerhitovej (1644-1695). Asi nenájdeme rodinu s hlbšími hudobnými tradíciami ako v Bachovej rodine. Takmer dve storočia obsadzovali príslušníci tejto rodiny významné pozície v strednom Nemecku, najmä v Durynsku. Jeho otec Ambrózius študoval v Erfurte a Arnstadte a od roku 1667 pôsobil ako mestský hudobník v Erfurte. V roku 1671 sa stal dvorným a mestským hudobníkom v Eisenachu.

Johann Sebastian navštevoval lutherskú latinskú školu, ktorá bola založená už v roku 1230 dominikánmi, v ktorej získal prvé vzdelanie aj Martin Luther. Keď mal deväť rokov, zomrela mu matka. Jeho otec sa po roku opäť oženil, ale 3 mesiace po svadbe aj on umiera. Oporou sa mu v desiatich rokoch stáva jeho strýko od ktorého získal základy klavírnej a organovej hry a základné znalosti hudobnej teórie. Neskôr odchádza za svojim najstarším bratom Johannom Christopherom do Ohrdrufu. Finančná situácia v bratovom rodinnom kruhu nebola priaznivá a tak ako 15 - ročný odchádza spolu so svojim priateľom Erdmannom do Lüneburgu.

Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG