ŽIVOT

Köthen 1718-1723

Pôsobenie v Köthene 1718-1723:

Získal tu skvelé postavenie a mal dvojnásobný plat než vo Veimare. K dobrému pocitu 32 ročného kapelníka prispela aj tá okolnosť, že bol s mladým kniežaťom dobrým znalcom hudby v úzkom osobnom, takmer priateľskom vzťahu. Taktiež kapela, aj keď neveľká, bola zložená zo schopných, až virtuóznych hudobníkov. Mohol tu naplno rozvinúť svoje znalosti talianskej a francúzskej hudby. Bach toto obdobie mohol právom považovať za najšťastnejšie. Jeho povinnosťou bolo riadiť kapelu, komponovať a predvádzať slávnostné skladby, orchestrálne i komorné a vôbec skladby všetkého druhu. Čas od času sa predvádzal aj mimo Köthen, predovšetkým ako organista. Napríklad v Hamburgu vystúpil pred predstavenými mesta a už takmer 100 ročným Reinkenom, kde improvizoval na chorál - Na riekach babylónskych. Reinken potom prehlásil: "Myslel som, že toto umenie už odumrelo, ale teraz vidím, že vo Vás ešte žije."

Knieža Leopold každoročne jazdil na liečenie do Karlových Varov a Bach ho s časťou kapely doprevádzal (Karlové Vary boli vtedy považované za stredisko európskej aristokracie). Tu sa Bach stretol s Ch. L. von Brandenburg, ktorému v roku 1721 venoval 6 Brandenburských koncertov. Karlovarská cesta v roku 1720 mala pre Bacha trpkú príchuť. Počas nej mu zomiera jeho žena Mária Barbara. Po roku a pol 3. decembra 1721 sa Bach po druhý krát oženil. Vzal si dcéru vtedajšieho dvorného trubkára zo Zeitzu - Annu Magdalénu Wilckenovú. Hneď nato 11. decembra 1721 sa knieža oženil s princeznou Anhalt - bernburgskou, ktorú Bach neskôr (1730) vo svojom dopise Erdmanovi nazýva "amusou" a ktorá bola dôvodom ochladnutia kniežaťa k hudbe. V dôsledku týchto zmien, chladne aj vzťah medzi kniežaťom a Bachom. Ale tieto okolnosti neboli zrejme dôvodom Bachovho odchodu, keďže kňažná zomiera ešte pred jeho odchodom. Dnes sa môžeme len domnievať čo bolo jeho hlavným dôvodom odísť z miesta, kde bol relatívne spokojný a uchádzať sa tak o miesto kantora v chráme sv. Tomáša v Lipsku. Snáď preto, že mu začala chýbať duchovná chrámová hudba, možno kvôli deťom, ktorým sa nedostávalo patričného vyššieho vzdelania, keďže Köthen bol len malým zámockým sídlom. Nech sú dôvody akékoľvek, s určitosťou môžeme povedať len to, že 1. júna 1923 bol formálne uvedený do svojho nového pôsobiska ako mestský chrámový kantor.

Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG