ŽIVOT

Lüneburg 1700-1702

Pôsobenie v Lüneburgu 1700-1702:

Tento trojročný pobyt ho dostatočne vybavil pre profesionálnu hudobnícku činnosť. Stretáva sa tu s doposiaľ pre neho neznámymi oblasťami hudobného života. Dokončuje si tu gymnaziálne vzdelanie (popri humanisticko-teologického vzdelania taktiež matematiku, logiku, rétoriku, fyziku, dejiny a nemeckú literatúru). K dispozícii je mu obrovská hudobná bibliotéka, ktorá bola vôbec najväčšia, s akou sa až do dôb pôsobenia v Lipsku stretáva. Keby sme to mali zhrnúť, čo Bachovi tento pobyt priniesol, museli by sme oceniť predovšetkým hlbokú znalosť svetskej - vokálnej a inštrumentálnej hudby a hlavne nadviazanie kontaktov na francúzsku a taliansku hudbu. O čosi menej získal v oblasti klavírnej a organovej tvorby, s ktorou sa stretáva až v Ohrdrufe. Svoje vzdelanie o čosi neskôr dopĺňa štúdiom v Arnstadte a Mülhlhausene.

Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG