ŽIVOT

Mülhausen 1707-1708

Pôsobenie v Mülhausene 1707-1708:

Tu Bach zostáva iba rok. Svoju rolu tu mohli zohrať existenčné dôvody aj keď mal rovnaký plat ako v Arnstadte (84 zlatých). Hlavnou príčinou bola zrejme oblasť umeleckého pôsobenia. Mülhausen nebol žiadnym veľkým umeleckým centrom a naviac silný vplyv pietizmu, ktorý neprial bohato rozvinutej cirkevnej hudbe, Bacha silne znechutil. Za týchto okolností mu prišlo vhod, že sa uvoľnilo vo Veimare miesto po Johanovi Efflerovi a preto podal žiadosť o uvoľnenie zo služieb. Mestská rada tejto žiadosti vyhovela, ale požiadala ho, aby dohliadol na dokončenie prestavby organu, ktorú navrhol. Za pôsobenia v Mülhasene sa Bach oženil s vlastnou sesternicou Barbarou Bachovou, s ktorou mal 7 detí. Do Veimaru sa Bachovci presťahovali už v júly 1708 a už v septembri dostal prvú výplatu z ročných 150 zlatých, čo znamená takmer dvojnásobný plat.

Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG