ŽIVOT

Veimar 1703-1703

Pôsobenie vo Veimare 1703:

Po neúspešnom pokuse o organové miesto v Sangerhausene v roku 1702 bol Bach v jari 1703 prijatý do veimarskej kapele ako huslista. Tu sa stretáva s predstaviteľom nemeckej husľovej školy J. Paulom Westhofom. Jeho vplyv je citeľný v neskorších Bachových husľových skladbách. Mimo toho zrejme spolupracoval s vojvodským dvorným organistom J. Efflerom, ktorého nasledovníkom sa stal o 5 rokov neskôr. V 18 rokoch bol vyzvaný arnstadtskými radnými ku preskúšaniu nového dvojmanuálového organu zostrojeného staviteľom Werderom. Na základe tejto skúšky bol prijatý ako organista v kostole sv. Bonifáca v Arnstadte.

Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG