ŽIVOT

Veimar 1708-1717

Pôsobenie vo Veimare 1708-1717:

V porovnaní s Mülhausenom bolo Veimarské kultúrne ovzdušie inšpirovanejšie a hudobná kultúra oveľa bohatšia. Bola tu dobrá zámocká kapela s 20 hudobníkmi a 8 spevákmi. Významnou osobnosťou tu bol taktiež básnik Salamon Franck, na ktorého texty Bach vytvoril takmer všetky veimarske kantáty. Bachov chlebodarca veimarsky vojvoda Wilhem Ernst bol veľkorysý osvietenecký panovník, ktorý sa vyhýbal ostrým sporom medzi pietistami a ortodoxnými protestantmi a svoju pozornosť venoval vede, umeniu a hlavne hudbe. Vyslovene chrámové povinnosti Bach nemal. Tie vykonával dvorný kapelník Johann Samuel Drese. V roku 1714 bolo Bachovi ponúknuté miesto v Halle, a preto vojvoda povýšil Bacha a menoval ho koncertným majstrom. Toto miesto bolo pre neho zvlášť vytvorené, pretože sa sústavne sťažoval na nevyťaženosť a nemožnosť vytvárať hudbu k pocte Božej - povestný "Endzweck". Ku jeho tradičným povinnostiam pribudla úloha raz mesačne vytvoriť novú skladbu, čím vznikol rad chrámových kantát. V tomto období uskutočnil s vojvodom oficiálnu návštevu Kasselu, kde s veľkým úspechom vystúpil ako organista. V roku 1716 sa v Nienburgu pri príležitosti kniežacej svadby stretáva s kniežaťom Leopoldom Anthalsko-Köthenským, ktorý ho o dva roky neskôr berie do svojich služieb. V roku 1717 malo dôjsť k povestnému klavírnemu súboju, s veľmi oceňovaným Luisom Marchadom, ktorý podľa istých zdrojov tesne pred stretnutím odchádza, pretože sa bál konfrontácie s Bachom. Napriek všetkým tým úspechom nezískal po smrti kapelníka Dreseho významné kapelnícke miesto. Získal ho Dreseho syn. Právom urazený Bach prestáva plniť svoje povinnosti a neudržateľný stav bol ukončený menovaním anthalsko-cöthenským kapelníkom. Ale príliš vehementné naliehanie o prepustenie z vojvodských služieb končí otvoreným stretom a Bachovým uväznením. Po takmer mesačnom väzenskom pobite je v nemilosti prepustený a 10. decembra aj s celou svojou rodinou odchádza do Köthenu.

Copyright © 2005 meshuge@gmail.com dodržujeme: XHTML | CSS | WCAG